Korter dan 65 kilometer

Voor transport van gewervelde dieren verricht in verband met een economische activiteit en over afstanden korter dan 65 km geldt dat de vervoerder geen vergunning hoeft te bezitten. Daarnaast moet het gebruikte wegvervoermiddel weliswaar geschikt zijn voor de vervoerde diersoort en diertype, maar het hoeft geen certificaat van goedkeuring te hebben. Ook hoeven chauffeurs en verzorgers niet te beschikken over een getuigschrift. Het vervoer dient wel aan een deel van de vereisten van de Transportverordening te voldoen.