Veevervoer tijdens hitte

Dieren beschermen tegen hitte tijdens het vervoer. Hierover hebben bedrijfsleven en overheid in een nationaal plan afspraken gemaakt. Dit is geen wetgeving, dus kan de NVWA er niet op handhaven. Wat kunnen wij wel doen?

Handhaving door de NVWA

Komt het dierenwelzijn in gevaar tijdens het vervoer van dieren? Dan kunnen wij ingrijpen op basis van regelgeving. We voeren controles uit naar aanleiding van meldingen of risicogebaseerd toezicht. Dit geldt voor alle diersoorten en onder alle klimaatomstandigheden. De vervoerder is en blijft primair verantwoordelijk voor het dierenwelzijn.

Welke regels zijn van kracht?

Inspecteurs van de NVWA handhaven op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en op basis van de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren. Bij alle transporten treden we op als we vaststellen dat er sprake is van vermijdbaar lijden van dieren tijdens transport of bij aanvoer op een slachthuis.

Nationaal plan veetransport

Verwacht het KNMI voor de komende 24 uur een temperatuur van 27 graden Celsius of meer in de Bilt? Dan treden extra toezichtsmaatregelen in werking. Bij een aaneengesloten periode van 4 dagen met deze temperatuur of een enkele dag met 30 graden Celsius of meer is het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen van kracht. Dit plan bestaat uit afspraken tussen bedrijfsleven en overheid. In het plan staat bij welke temperaturen extra maatregelen nodig zijn. Het beschrijft ook de verantwoordelijkheden van de verschillende organisaties. De sector belooft bijvoorbeeld om geen dieren te vervoeren bij een temperatuur boven de 35 graden.

Dit Nationaal plan is geen wet- en regelgeving. Dat beteken dat de NVWA niet kan handhaven op het plan zelf. De pluimveesector is nog niet aangesloten.

Tijdens de werking van dit Nationaal plan voeren wij op aangepaste (koelere) tijden keuringen uit op slachthuizen. Datzelfde geldt voor de exportcertificering.

Maximum temperatuur bij transporten langer dan 8 uur

Duurt een transport langer dan 8 uur? Dan geldt een maximum temperatuur van 30 graden Celsius, met een uitloop van plus of min 5 graden. Wordt het warmer dan deze maximum temperatuur? Dan is dierenvervoer over lange afstand niet toegestaan.

Transporten korter dan 8 uur

Voor transporten die korter dan 8 uur duren, is geen temperatuurgrens van toepassing.

Waar kijken onze inspecteurs naar bij transporten?

Zowel bij lang als bij kort transport kijken onze inspecteurs naar tekenen van stress bij de dieren door hitte. En treden we op als het welzijn van de dieren is aangetast. De NVWA voert daarom in de zomer, risicogericht, extra controles uit als het warmer is dan 27 graden Celsius, zowel onderweg als op het slachthuis.