Inspectieresultaten Vervoer van vlees en vis 2018

De NVWA inspecteerde in 2018 222 keer vervoersmiddelen die een vlees-of visproduct vervoerden. Er zijn niet vaak afwijkingen aangetroffen die een bestuurlijke boete rechtvaardigen. Wel is er ruimte voor verbetering op het gebied van de hygiëne in het vervoersmiddel en de etikettering.