Vangstregistratie (E-lite) schepen korter dan 12 meter

Sinds 1 oktober 2017 moet de kapitein via E-lite opgeven hoeveel vis is gevangen en waar. En aan wie de vis is verkocht. Ook 1e kopers moeten hun aankoop opgeven via de webapplicatie. Op deze pagina leest u hoe dat moet en wat de voorwaarden zijn. Visserijvaartuigen van 10-12 meter moeten ook hun papieren logboek blijven bijhouden. De NVWA controleert of alles juist gebeurt.

Gegevens doorgeven? Log eerst in op mijn.rvo.nl met eHerkenning of DigiD

Bedrijven moeten inloggen met eHerkenning (niveau 2+).   
Particulieren (natuurlijk persoon) maken gebruik van DigiD.

Aanvragen eHerkenning en DigiD (pagina Digitaal indienen rvo.nl)

Inloggen, visserijactiviteiten doorgeven en voorwaarden (mijn.rvo.nl)

Vragen over invullen E-lite logboek? Bel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via (088) 042 42 42.

Vragen over inhoud of voorwaarden E-lite? Bel de NVWA via 0900-03 88 of e-mail elite@nvwa.nl

E-lite: variant ERS

Webapplicatie E-lite voor schepen van < 12 meter op de website van RVO is een variant op het al langer bestaande elektronisch systeem ERS voor de logboekgegevens van schepen van < 12 meter.