Voeding voor specifieke groepen

Voeding voor specifieke groepen omvat de volgende producten: volledige zuigelingenvoeding voor 0 tot 6 maanden, opvolgzuigelingenvoeding voor 6 tot 12 maanden, bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.

Wet- en regelgeving

Voeding voor specifieke groepen moet voldoen aan de algemene Europese regels voor levensmiddelen die zijn opgenomen in Europese regelgeving, bijvoorbeeld voor etikettering, claims en contaminanten.

Kwetsbare consumenten

Omdat voeding voor specifieke groepen is bestemd voor kwetsbare consumenten zoals zuigelingen of mensen die ziek zijn, zijn er aanvullende en specifieke eisen opgenomen in een Europese Kaderverordening voor voeding voor specifieke groepen en in productspecifieke EU-regelgeving.

Deze Kaderverordening en productspecifieke Europese regelgeving wordt besproken en toegelicht in het Handboek Regelgeving voeding voor specifieke groepen. Via het Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016 geldt deze Europese regelgeving ook voor producten voor de Nederlandse markt.