Voortgangsrapportage Handhaving op etikettering en reclame voor flesvoeding voor zuigelingen en peutermelk 13 oktober 2015

De NVWA houdt intensief toezicht op de etiketteringsregels van producten die bestemd zijn voor zuigelingen en peuters. De NVWA heeft in de periode eind 2013 tot begin 2015 de etikettering en reclame van de in die periode verkrijgbare volledige zuigelingenvoedingen, opvolgzuigelingenvoedingen en peutermelken gecontroleerd. Deze producten waren afkomstig van 17 verschillende fabrikanten.