Verbod op flesvoeding op basis van rijsteiwit

De verkoop van flesvoeding of kunstvoeding voor baby’s op basis van rijsteiwit is in Nederland niet toegestaan. De NVWA houdt toezicht op dit verbod.

Welke flesvoeding is er te koop?

Volledige zuigelingenvoeding is flesvoeding voor baby’s van 0 tot 6 maanden. Voor baby’s van 6 tot 12 maanden is er opvolgzuigelingenvoeding of opvolgmelk. In volledige zuigelingenvoeding en opvolgmelk zitten alle voedingsstoffen die een baby nodig heeft. In de Europese wet staat welke voedingsstoffen in deze 2 soorten voeding moeten zitten.

Koemelk, geitenmelk en soja als eiwitbron in flesvoeding

Zuigelingenvoeding en opvolgmelk bevatten meestal koemelk als eiwitbron. Ook geitenmelk en soja zijn in Nederland toegestaan als eiwitbron in flesvoeding. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) beoordeelt of een eiwitbron geschikt is om aan de voedingsbehoefte van baby’s te voldoen. Pas als de EFSA concludeert dat de eiwitbron geschikt is, mag deze in flesvoeding worden verwerkt en in landen in de Europese Unie (EU) worden verkocht.

Flesvoeding op basis van rijsteiwit is niet toegestaan

De EFSA heeft niet beoordeeld of rijst geschikt is als eiwitbron in flesvoeding. Daarom is verkoop van flesvoeding op basis van rijsteiwit in Nederland niet toegestaan. Wij zien hierop toe. En grijpen in als bedrijven deze voeding toch aanbieden. Bijvoorbeeld door het bedrijf een waarschuwing te geven of de verkoop van het product te verbieden.

Ziet u dat in Nederland toch flesvoeding op basis van rijsteiwit wordt verkocht? Meld het ons.

Flesvoeding op basis van rijsteiwit voor medisch gebruik

In sommige andere EU-landen is flesvoeding voor medisch gebruik op basis van rijsteiwit te koop. Deze voeding is ontwikkeld om aan de voedingsbehoeften van baby’s te voldoen. Op het etiket moet vermeld staan dat voeding voor medisch gebruik alleen onder medisch toezicht mag worden gebruikt. Dat is wettelijk verplicht.

Hoe kan een bedrijf voeding voor medisch gebruik op de markt brengen?

Bedrijven kunnen voeding voor medisch gebruik in Nederland op de markt brengen als zij voldoen aan de wettelijke regels. Dat geldt ook voor flesvoeding voor medisch gebruik op basis van rijsteiwit. Ook zijn zij verplicht hun product bij ons aan te melden. Lees meer over het aanmelden van voeding voor specifieke groepen.

Geef baby’s en peuters niet elke dag rijst of rijstproducten

In rijstproducten kan arseen voorkomen. Langdurig te veel arseen binnenkrijgen is mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Het Voedingscentrum adviseert daarom om baby’s en peuters uit voorzorg niet elke dag rijst of rijstproducten te geven.