Risico's gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met geneesmiddelen

Kruidenpreparaten kunnen leiden tot een nadelig gezondheidseffect bij gelijktijdige inname met medicijnen. Algemeen advies voor consumenten: overleg voor inname met uw arts of apotheker en lees het etiket en de bijsluiter.

Wisselwerking tussen kruidenpreparaten en geneesmiddelen

Gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten en geneesmiddelen kan tot wisselwerkingen leiden. In sommige gevallen kan dit ernstige gevolgen hebben. Het is mogelijk dat door een wisselwerking met een ander geneesmiddel of een kruidenpreparaat de werking van een geneesmiddel vermindert of versterkt, waardoor bijwerkingen kunnen optreden.

De consequenties hiervan voor de gezondheid van de patiënt zijn afhankelijk van het soort wisselwerking, het type geneesmiddel en het kruidenpreparaat. De gevolgen van de wisselwerkingen kunnen uiteenlopen van niet ernstig tot zeer ernstig.

Top 10 van kruidenpreparaten

RIVM heeft in opdracht van de NVWA een top 10 samengesteld van kruidenpreparaten waarvan de wisselwerking met geneesmiddelen mogelijk gezondheidsrisico's kan veroorzaken. Door de gevolgen van de wisselwerkingen is het belangrijk dat consumenten, artsen en apothekers op de hoogte zijn van de eventuele risico's. De kruiden in alfabetische volgorde:

Voor deze 10 kruidenpreparaten én voor alle andere kruidenpreparaten geldt: de kans op en de ernst van wisselwerkingen met een geneesmiddel is afhankelijk van het type en de sterkte (dosis) van zowel het kruidenpreparaat als het geneesmiddel.