Risico's kruidenpreparaten

Veel consumenten gaan ervan uit dat het gebruik van kruidenpreparaten weinig of geen gezondheidsrisico's heeft, omdat het natuurlijke producten zijn. Maar ook natuurlijke producten kunnen stoffen bevatten die schadelijke effecten op de gezondheid hebben.

Verboden kruiden en eisen aan schadelijke stoffen

Het Warenwetbesluit Kruidenpreparaten regelt dat kruidenpreparaten alleen kruidensubstanties mogen bevatten in hoeveelheden die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Enkele voorbeelden uit het besluit:

  • kruidenpreparaten mogen geen aristolochiazuren bevatten of derivaten hiervan
  • de hoeveelheid toxische pyrrolizidine-alkaloïden in kruidenpreparaat mag niet hoger zijn dan 1 µg/kg of µg/l
  • kruidenpreparaten mogen geen yohimbe-alkaloïden of derivaten hiervan bevatten

Schadelijke effecten op de gezondheid

Kruidenpreparaten worden gebruikt als voedingssupplement, voor (zelf)medicatie, of als aanvulling op een behandeling met reguliere geneesmiddelen. Enkele kruidenpreparaten zijn in Nederland ook als geneesmiddel geregistreerd, bijvoorbeeld sint-janskruid.

Ook natuurlijke producten kunnen stoffen bevatten die schadelijke effecten op de gezondheid hebben. Daarnaast kan het gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten en geneesmiddelen tot een wisselwerking leiden. Kruidenpreparaten kunnen de werking van geneesmiddelen versterken óf verzwakken. In sommige gevallen kan deze wisselwerking gunstige effecten hebben. In de meeste gevallen wordt de werking van de geneesmiddelen geremd, of kunnen er schadelijke gezondheidseffecten optreden.

Gezondheidsrisico’s borstvoedingsthee

Wij raden zwangere en lacterende vrouwen af om borstvoedingsthee met venkel en anijs te drinken. Borstvoedingsthee, die belooft de borstvoeding te verbeteren of te bevorderen dankzij bepaalde ingrediënten, kan juist nadelige gezondheidseffecten hebben. Met name het onderzoek naar de stof estragol wijst daarop. Lees voor meer informatie het advies van Bureau Risicobeoordeling van de NVWA (BuRO).

Raadpleeg uw arts of apotheker

Het is bekend dat veel patiënten het gebruik van kruidenpreparaten niet aan hun arts melden. Doe dit wel! Overleg het gebruik van kruidenpreparaten altijd eerst met uw arts of apotheker als u medicijnen gebruikt.

Meer informatie over mogelijke risico's bij het gebruik van kruidenpreparaten in combinatie met geneesmiddelen.

Bijwerkingen of wisselwerkingen door het gebruik van kruidenpreparaten melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum (Lareb).