Danshen of rode salie

Voor consumenten

Wisselwerking tussen kruidenpreparaten met danshen (Salvia miltiorrhiza) en geneesmiddelen

Kruidenpreparaten met danshen (rode salie) hebben een effect op de bloedstolling en kunnen de werking van de bloedverdunner warfarine versterken. Hierdoor kan bij gelijktijdig gebruik van warfarine en kruidenpreparaten met danshen de tijd die het bloed nodig heeft om te stollen langer worden. Warfarine is niet geregistreerd als geneesmiddel in Nederland. Het is onbekend of de wisslewerking ook optreedt bij andere bloedverdunners maar voorzichtigheid is geboden. Het is daarom van belang uw arts en apotheker op de hoogte te stellen dat u kruidenpreparaten met danshen wilt gaan gebruiken of gebruikt wanneer u een bloedverdunner voorgeschreven krijgt. In overleg met de arts of apotheker kan worden besloten of een kruidenpreparaat met danshen wel of niet kan worden gebruikt.

Voor artsen en apothekers

Interactie tussen kruidenpreparaten met danshen (Salvia miltiorrhiza) en geneesmiddelen

Kruidenpreparaten met danshen hebben een effect op de bloedstolling maar remmen ook verschillende CYP-enzymen. Een klinisch relevante toename van de bloedstollingstijd is gevonden bij gelijktijdig gebruik van kruidenpreparaten met danshen en warfarine. De potentiële ernst van de effecten die optreden bij de interactie wordt bepaald door de dosis en de samenstelling van het kruidenpreparaat met danshen. Gezien het smalle therapeutische raam van warfarine kunnen er ongewenste effecten optreden. Warfarine is in Nederland echter niet als geneesmiddel geregistreerd en daarom is de kans klein dat deze interactie in Nederland optreedt. Het is niet bekend of de interactie ook optreedt in combinatie met andere antistollingsmiddelen maar het is mogelijk omdat kruidenpreparaten met danshen zelf een antistollingseffect hebben. Er wordt daarom ook bij het voorschrijven van andere antistollingsmiddelen aangeraden om na te gaan of de patiënt kruidenpreparaten met danshen gebruikt of wil gaan gebruiken en zo ja, de bloedstolling van de patiënt te monitoren of het gebruik van kruidenpreparaten met danshen direct te laten staken of niet te laten starten.

Kleurschema waarin de ernst van de gevolgen van wisselwerking tussen kruidenpreparaten met danshen en geneesmiddelen wordt getoond.

Werkingsmechanisme van de interactie

Remming van de bloedstolling

In klinische onderzoeken is gevonden dat kruidenpreparaten met danshen de hemostase op verschillende manieren beïnvloeden, zoals door remming van de aggregatie van bloedplaatjes, door interferentie met de extrinsieke bloedstolling, door een antitrombine III-achtige activiteit en door het bevorderen van de fibrinolytische activiteit. Gelijktijdig gebruik van andere antistollingsmiddelen kan mogelijk leiden tot een versterkt effect op de bloedingstijd.

Inhibitie van CYP-enzymen

Een ander werkingsmechanisme is de remming van cytochroom P450 (CYP-enzymen) door kruidenpreparaten met danshen. In vitro-onderzoeken laten zien dat kruidenpreparaten met danshen CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1 en CYP3A4 kunnen remmen. In het geval van warfarine leidt dit tot een verminderde hydroxylatie van warfarine via remming van CYP2C9, waardoor de klaring lager wordt met een verlengde protrombinetijd tot gevolg.

Referenties

  • Chan K, Lo AC, Yeung JH, Woo KS. The effects of Danshen (Salvia miltiorrhiza) on warfarin pharmacodynamics and pharmacokinetics of warfarin enantiomers in rats. J Pharmacy Pharmacol 1995;47(5):402-406.
  • Chan TY. Interaction between warfarin and danshen (Salvia miltiorrhiza). Ann Pharmacotherapy 2001;35(4):501-504.
  • Hu Z, Yang X, Ho PC, et al. Herb-drug interactions: a literature review. Drugs 2005;65(9):1239-1282.
  • KNMP besliskaart interactiebeoordeling.
  • Natural Standard.
  • Wu WW, Yeung JH. Inhibition of warfarin hydroxylation by major tanshinones of Danshen (Salvia miltiorrhiza) in the rat in vitro and in vivo. Phytomed 2010;17(3-4):219-226.
  • Yang AK, He SM, Liu L, Liu JP, Wei MQ, Zhou SF. Herbal interactions with anticancer drugs: mechanistic and clinical considerations. Curr Med Chem 2010;17(16):1635-1678.
  • Zhou X, Chan K, Yeung JH. Herb-drug interactions with Danshen (Salvia miltiorrhiza): a review on the role of cytochrome P450 enzymes. Drug Metab Drug Interactions 2012;27(1):9-18.