Leeswijzer Top 10 kruidenpreparaten

  • RIVM heeft alleen die wisselwerkingen in kaart gebracht die ook daadwerkelijk voor mensen zijn aangetoond. Hiervoor moeten significante effecten gevonden zijn in minimaal 2 casussen of in een klinisch onderzoek met meer dan 2 personen. Wisselwerkingen die alleen zijn aangetoond in proefdieronderzoek of in in vitro-experimenten zijn niet meegenomen maar zijn wel te vinden via bijvoorbeeld Natural Standard.
  • Alle verzamelde informatie over de wisselwerkingen is op aanvraag bij het RIVM verkrijgbaar.
  • De geneesmiddelen waarvan een wisselwerking is aangetoond met het kruid zijn gerangschikt naar ATC-code (anatomische en therapeutische hoofdgroep). De afkorting ATC staat voor Anatomisch Therapeutisch Chemisch en is een indeling voor geneesmiddelen. Het systeem is een hulpmiddel bij het onderzoek naar geneesmiddelengebruik om de kwaliteit daarvan te verbeteren en behoort tot de familie van internationale classificaties (WHO-FIC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
  • De potentiële ernst van het klinisch effect dat op kan treden door de wisselwerking is geschat aan de hand van de besliskaart voor interactiebeoordeling van Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Farmacie (KNMP 2010). De potentiële ernst wordt weergegeven met een kleurcode, oplopend in ernst van groen (niet ernstig) naar rood (zeer ernstig): A , B  , C  , D  , E  , F. De geschatte ernst hangt samen met de aandoening waarvoor het geneesmiddel wordt voorgeschreven en de mate van wisselwerking.
  • De cytochroom P450 (CYP)-enzym families (zoals CYP3A-, CYP2D6- en CYP2C) metaboliseren meer dan 75% van alle voorgeschreven geneesmiddelen.