Maatregelen NVWA bij pluimveehouders

Pluimveehouders krijgen bij een uitbraak van vogelgriep te maken met de NVWA. Lees hieronder wat we doen bij een verdenking, een besmetting en bij een uitbraak.

Wat doet de NVWA als mijn bedrijf verdacht is?

Is uw bedrijf verdacht? Dan blokkeren wij uw bedrijf om mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen. Dat betekent dat u geen dieren mag aanvoeren of afvoeren. Bovendien mogen voertuigen en mest niet van uw bedrijf af.

U krijgt ook bezoek van een specialistenteam onder leiding van de NVWA. Dit team bestaat uit een NVWA-dierenarts, een pluimveespecialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en uw eigen dierenarts. We nemen monsters en doen nader onderzoek.

Het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad onderzoekt de bloedmonsters met spoed. De onderzoeksresultaten zijn binnen 24 uur bekend bij de NVWA. De NVWA geeft de uitslag door aan de pluimveehouder.
Het diergezondheidsfonds betaalt het onderzoek. Het bedrijf blijft verdacht totdat onderzoek bewijst dat de dieren niet aan de ziekte lijden. Is het onderzoeksresultaat ongunstig, dan wordt het bedrijf 'besmet' verklaard.

Wat betekent een besmetting met vogelgriep voor uw bedrijfsvoering?

Op basis van Europese regelgeving moeten alle vogels op een bedrijf worden geruimd waar vogelgriep is aangetoond. Het maakt dan niet uit of het om een milde of zeer besmettelijke variant gaat. Een milde (laagpathogene variant) kan muteren tot een zeer besmettelijke (hoogpathogene) variant. Bij het ruimen van laagpathogene vogelgriep worden alleen de H5 en H7 varianten geruimd.

Vóór het ruimen stelt een deskundige de waarde van dieren en producten (eieren) vast. Deze waarde vergoedt de overheid. Ook treedt een vervoersverbod en verschillende hygiëneprotocollen in werking om verspreiding van de ziekte te voorkomen, zoals het ontsmetten van gebouwen en vervoermiddelen.

Verder traceert de NVWA de herkomst en verspreidingsroute van het virus. Dan is ook bekend of en zo ja hoeveel andere bedrijven mogelijk besmet zijn.

Welke maatregelen neemt de NVWA bij besmetting?

Blijkt uit onderzoek dat het bedrijf besmet is, dan ontvangt het bedrijf de besmetbrief van de NVWA. Het bedrijf blijft geblokkeerd. Er wordt gestart met het ruimen van de dieren. Verder traceert de NVWA de herkomst van het virus.

Besmette bedrijven worden geruimd door de NVWA. De werkzaamheden zijn:

  • het ruimen van de dieren
  • het onschadelijk maken van alle producten en voorwerpen die het virus kunnen bevatten en verspreiden
  • het ontsmetten van gebouwen, terrein, mestsilo’s en transportmiddelen

Vóór het ruimen stelt een beëdigd deskundige de waarde van dieren en producten vast. Deze waarde vergoedt de overheid.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een algemeen overzicht van maatregelen tegen vogelgriep.