Ik heb dode wilde vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

Dode wilde vogels kunnen besmet zijn met vogelgriep. Met uw melding helpt u zicht te houden op vogelgriep bij wilde vogels. Lees hieronder waar u kunt melden.

Let op: raak dode vogels niet met de blote handen aan.

Wilt u dat de dode vogels worden opgeruimd?

U kunt de dode vogel melden bij de terreinbeheerder. Die moet de dode vogel opruimen. Het is dus afhankelijk van de plek waar de vogel ligt, waar u moet melden. Dat kan bijvoorbeeld de gemeente,  het waterschap of Rijkswaterstaat zijn. Ligt de vogel op uw eigen terrein, bijvoorbeeld in uw eigen tuin? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het opruimen. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en in de Handreiking voor het opruimen van dode wilde vogels en de omgang met levende zieke vogels (wordt momenteel herzien). 

De Dierenambulance, de Dierenbescherming en overige organisaties kunnen worden ingezet bij het ophalen, verpakken en vervoeren van de dode wilde vogels. De NVWA heeft een handleiding speciaal voor medewerkers van de Dierenambulance en de Dierenbescherming. Hierin staan hygiënemaatregelen die nageleefd moeten worden bij het ophalen, verpakken en vervoeren van de kadavers van wilde vogels.

Wilt u de dode vogels melden voor onderzoek naar vogelgriep?

Een dode vogel kunt u melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Met uw melding helpt u zicht te houden op vogelgriep bij wilde vogels. U kunt ook een melding doen bij Sovon.

Let op:

 • Het DWHC ruimt dode dieren niet op. De beheerder van het terrein is hiervoor verantwoordelijk.
 • Meld bij het DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels.

Kadaver wordt meestal niet onderzocht

Soms haalt het DWHC de dode vogels op voor onderzoek. Maar meestal gebeurt dit niet. Er is namelijk al veel onderzoek gedaan naar vogelgriep. Vaak is al bekend dat in een bepaald gebied vogelgriep heerst. Het dode dier hoeft dan niet te worden onderzocht. 

 • De locaties waar met vogelgriep besmette vogels zijn gevonden, worden bijgehouden op een kaart. In de roodgekleurde gebieden zijn dode wilde vogels positief getest op het vogelgriepvirus. Op basis van de kleur op de kaart, de vogelsoort en het aantal gemelde vogels, beslist het DWHC of de gemelde vogel al dan niet wordt opgehaald.
 • Is het voor u mogelijk om het dier hygiënisch te verpakken? Dit vergroot de kans dat het dier wordt opgehaald voor onderzoek. Geef op het meldformulier aan dat het dier voorhanden is. Dan zal het DWHC tijdens reguliere kantooruren per mail of telefoon u laten weten of het dier opgehaald kan worden. Lees voor het verpakken eerst de handleiding hanteren en verpakken van karkassen op de website van het DWHC. Raak het kadaver nooit met de blote handen aan. Gebruik plastic wegwerphandschoenen en een mondkapje.  
 • Niet alle dieren kunnen worden opgehaald. Het inpakken van het dier is geen garantie dat deze wordt opgehaald. Als het dier niet wordt opgehaald, moet u het zelf opruimen. 

Gaat het om dode hobbykippen of hobbyvogels?

Meld dit bij uw dierenarts. De dierenarts kan de dode dieren onderzoeken. De kosten van het onderzoek zijn voor uw rekening. Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Een ander dood dier gevonden?

Heeft u een dood zoogdier gevonden, zoals een vos of een otter? Het is mogelijk dat deze dieren ook met vogelgriep zijn besmet. Raak ze daarom niet aan.

De NVWA doet onderzoek als er voor de dood bij het dier zenuwverschijnselen zijn waargenomen. Bijvoorbeeld als het dier ongecontroleerd met de kop draaide of volledig gedesoriënteerd was. Dit soort gevallen kunt u bij ons melden via telefoonnummer 045 - 546 31 88. Maar doe alleen melding als u deze zenuwverschijnselen heeft gezien voordat het dier doodging.

 • Leeft het dier nog? 
  Meld het dan bij de terreinbeheerder. 
 • Vertoonde het wilde zoogdier geen zenuwverschijnselen voor zijn dood? Of is dit niet bekend? 
  Doe dan een melding bij het DWHC via het webformulier of stuur een mail naar dwhc@uu.nl. U kunt ook bellen naar 030 – 253 79 25 (op werkdagen tussen 9.00 – 13.00 uur).

Kijk voor meer informatie in de Handleiding voor het opruimen van dood gevonden wilde zoogdieren (vlees- en aaseter) verdacht van een besmetting met hoog pathogene vogelgriep.