Vragen? Waar kunt u terecht?

De NVWA beantwoordt vooral vragen over ruimingen en ontsmettingen. En behandelt verzoeken om ontheffingen van individuele bedrijven.

RVO beantwoordt vragen over de maatregelen die het ministerie van LNV neemt; vragen van ondernemers, consumenten, vogelopvangcentra, hobbyhouders en kinderboerderijen.

Bij het mininsterie van LNV vindt u de wet- en regelgeving die de rijksoverheid afkondigt bij een uitbraak van vogelgriep. U vindt daar ook kamerbrieven.

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kunt u terecht met vragen over gezondheid.

Bij het Wageningen Bioveterinary Research kunt u onder meer terecht met vragen over onderzoek naar vogelgriep en testmethodes.