Bezoekers. Welke maatregelen gelden er voor bezoekers van pluimveebedrijven?

Alle bezoekers van pluimveebedrijven moeten zich houden aan het ‘ hygiëneprotocol bezoekers pluimveebedrijven’.

Ook inspecteurs van de NVWA die op pluimveebedrijven komen houden zich aan dit protocol. Voor bedrijfsbezoeken in het kader van verdenkingen gelden aanvullende hygiënevoorschriften.