Welke hygiënemaatregelen neemt de NVWA bij een uitbraak bij bedrijven?

Als er een uitbraak is van vogelgriep, dan stelt de NVWA in samenwerking met de sector zogeheten hygiëneprotocollen op. Hierin staan tijdelijke maatregelen voor transporteurs en pluimveehouders, zoals het ontsmetten van vervoermiddelen.

Sector past concept-hygiëneprotocollen aan

Bij een uitbraak van een dierziekte past de sector concept-hygiëneprotocollen aan op basis van de maatregelen die de overheid neemt. De sector legt deze protocollen ter goedkeuring voor aan de NVWA. Vervolgens publiceert de NVWA ze op haar website.