Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

Meldwijzer

  • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
  • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
  • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Heeft u op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden?

Of minder dan 20 andere wilde vogels op 1 plek? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via het online meldingsformulier Meld een dood dier.

Op de website van DWHC vindt u ook een schema vogelsterfte, waarin u kunt zien bij wie u kunt melden in verschillende situaties.

Let op: meld geen dode hobbykippen of hobbyvogels bij DWHC

Meld bij DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels. Neem voor dode hobbykippen of hobbyvogels contact op met uw dierenarts. De dierenarts kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening).

Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Let op: DWHC ruimt geen dode dieren op

De rechthebbende of beheerder van de grond is verantwoordelijk voor het opruimen van dode wilde vogels. Bijvoorbeeld de gemeente als de vogel op straat ligt, of de provincie als het dier op een provinciale weg ligt. Zie de Handreiking voor het opruimen van dode wilde vogels en de omgang met levende zieke vogels.

Heeft u op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden?

Of meer dan 20 andere wilde vogels op 1 plek? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. Het veterinair incidententeam van de NVWA neemt dan contact met u op.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over Vogelgriep in Nederland in 2022