Verdenking. Wat doet de NVWA als mijn bedrijf verdacht is?

Is uw bedrijf verdacht? Dan blokkeren wij uw bedrijf om mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus te voorkomen. Dat betekent dat u geen dieren mag aanvoeren of afvoeren. Bovendien mogen voertuigen en mest niet van uw bedrijf af.

U krijgt ook bezoek van een specialistenteam onder leiding van de NVWA. Dit team bestaat uit een NVWA-dierenarts, een pluimveespecialist van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en uw eigen dierenarts. We nemen monsters en doen nader onderzoek.

Het onderzoeksinstituut Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad onderzoekt de bloedmonsters met spoed. De onderzoeksresultaten zijn binnen 24 uur bekend bij de NVWA. De NVWA geeft de uitslag door aan de pluimveehouder.

Het diergezondheidsfonds betaalt het onderzoek. Het bedrijf blijft verdacht totdat onderzoek bewijst dat de dieren niet aan de ziekte lijden. Is het onderzoeksresultaat ongunstig, dan wordt het bedrijf 'besmet' verklaard.