Wie wat doet bij een uitbraak van vogelgriep

Bij een crisis heeft u te maken met verschillende onderdelen van de overheid. De NVWA, het ministerie van LNV en RVO. Wat is hun rol? En waarvoor kunt u bij hen terecht?

Wat doet de NVWA?

De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouders. Bij besmettingen neemt de NVWA strikte maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Op besmette bedrijven ruimen we dieren. We verlenen ontheffingen aan bedrijven voor het gecontroleerd afvoeren van kippen, mest en eieren tijdens een uitbraak. Ook spreken we hygiëneprotocollen af met de sector.  Lees meer over de maatregelen die de NVWA kan nemen.

Met welke vragen en meldingen kunt u bij de NVWA terecht?

Contact opnemen met de NVWA

De NVWA beantwoordt vragen over de volgende onderwerpen:

  • ruimingen en ontsmettingen
  • verzoeken om ontheffingen van individuele bedrijven of organisaties
  • import- en exportbeperkingen bij een uitbraak
  • exportverklaringen bij een uitbraak
  • vragen van verdachte of besmette bedrijven
  • handhaven van de maatregelen die het ministerie van LNV afkondigt

Meld bij de NVWA:

  • vondsten van meerdere dode (water)vogels
  • overtredingen van de maatregelen
  • achtergebleven borden vervoersverbod

Wat doet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)?

LNV kondigt maatregelen af bij een uitbraak van vogelgriep op basis van bestaande wet- en regelgeving. De NVWA houdt toezicht op deze maatregelen.

Wat doet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)?

RVO beantwoordt vragen van ondernemers, consumenten, vogelopvangcentra, hobbyhouders en kinderboerderijen over de maatregelen die LNV neemt. RVO brengt ook in kaart waar vervoersmaatregelen van kracht zijn via de dierziektenviewer. U kunt bij RVO schadevergoeding aanvragen als u schade lijdt door de maatregelen.