Hittestress bij dieren voorkomen

Veehouders zijn verplicht om hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte. Zo kunnen zij voorkomen dat de dieren last krijgen van hittestress. Ook vervoerders moeten zich aan regels houden.

De NVWA voert tijdens warme dagen extra controles uit. Constateert een inspecteur een overtreding van het dierenwelzijn? Dan volgt een waarschuwing, een maatregel en/of een boete.

Wanneer is sprake van hittestress?

Dieren kunnen op warme dagen last krijgen van hittestress. Lees meer over de symptomen van hittestress en hoe wij het risico op hittestress inschatten.

Regels voor veehouders en vervoerders bij hitte

Veehouders en veevervoerders moeten dieren beschermen tegen hitte. Bekijk aan welke regels u moet voldoen. Op hete dagen voeren wij extra controles uit.

Ik zie een dier dat last heeft van hitte

Ziet u een dier dat last lijkt te hebben van de hitte? Bekijk hoe u hittestress bij dieren herkent. En hoe u dit bij ons kunt melden.