Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn producten. Bedrijven moeten zelf bewaken en beoordelen of hun producten voldoen aan de wettelijke eisen en veilig zijn voor gebruik of consumptie.

Bedrijf? Meld onveilig levensmiddel

Lees meer over melden van onveilig levensmiddel.

Meldingsplicht

Brengt een verhandeld product de veiligheid en gezondheid van consumenten in gevaar? Dan geldt de meldingsplicht bij de NVWA. Na de melding bekijkt de NVWA samen met het bedrijf hoe groot het risico is, en wat er het best aan gedaan kan worden. Soms leidt dat er toe dat het bedrijf het product uit de winkelschappen haalt, of een veiligheidswaarschuwing of een terughaalactie start. Beide komen op de site van de NVWA.

Overzicht waarschuwingen levensmiddelen

Een overzicht van de waarschuwingen over levensmiddelen vindt u op de pagina 'Documenten'.

Meer informatie

Veilig eten en maatregelen bij incidenten (Voedingscentrum.nl): de infografic toont hoe een onveilig product wordt opgespoord en teruggeroepen, en welke partijen daarbij een rol spelen.