Belangrijke veiligheidswaarschuwing alle varianten Conimex Boemboe en Knorr Kruidenpasta

Unilever haalt - na eerdere beperkte terugroepactie van Conimex Boemboe Sajoer Boontjes - alle varianten Conimex Boemboe en Knorr Kruidenpasta terug. Na extra onderzoek is gebleken dat verschillende varianten mogelijk stukjes rubber bevatten.