Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn producten. Bedrijven moeten zelf bewaken en beoordelen of hun producten voldoen aan de wettelijke eisen en veilig zijn voor gebruik of consumptie.

Meld onveilig product bij de NVWA via 0900-03 88  

(gebruikelijke belkosten)

Meldingsplicht onveilig product

Brengt een verhandeld product de veiligheid en gezondheid van consumenten in gevaar? Dan geldt de meldingsplicht bij de NVWA. Na de melding bekijkt de NVWA samen met het bedrijf hoe groot het risico is, en wat er het best aan gedaan kan worden. Soms leidt dat er toe dat het bedrijf het product uit de winkelschappen haalt, of een veiligheidswaarschuwing of een terughaalactie start. Beide komen op de site van de NVWA.

Overzicht waarschuwingen non-food

Een overzicht van de waarschuwingen non-food vindt u via de tab 'Documenten'.