Rol NVWA bij webwinkels

De NVWA controleert of fabrikanten, importeurs en distributeurs zich houden aan de eisen en verplichtingen van de wet. Verder controleert de NVWA producten die bij de Europese buitengrenzen Nederland binnenkomen. Bij onveilige producten grijpt de NVWA in met gepaste maatregelen.

Onveilige producten

NVWA-inspecteur koopt via internet producten voor regulier onderzoek. Dit kan tijdens een bezoek bij importeurs of producenten die aan webwinkels leveren die in Nederland zijn gevestigd. De NVWA schaft ook producten anoniem aan via internet. Een klacht of melding die binnenkomt via het Klantcontactcentrum kan ook een aanleiding zijn om producten aan te kopen. Afhankelijk van de melding of het risico onderzoekt  het NVWA-laboratorium de producten. Als blijkt dat de producten niet aan de eisen voldoen dan neemt de NVWA maatregelen. Een overzicht van maatregelen vindt u op de pagina Interventiebeleid NVWA.

Europese meldingen

De NVWA kan niet optreden tegen verkopers die buiten Nederland zijn gevestigd. Als door meldingen of door eigen onderzoek blijkt dat een webwinkel gevestigd buiten Nederland maar binnen de EU een onveilig product aanbiedt, dan informeert de NVWA de toezichthouder in de betreffende lidstaat via de Europese RASFF en RAPEX-systemen. Daarmee kunnen alle EU-lidstaten snel informatie uitwisselen over een gevaarlijk product dat in de handel is. Daarnaast is de NVWA in gesprek met Chinese autoriteiten, zodat betere import- en exportcontroles plaats kunnen vinden.

Garantie en verzending

De NVWA heeft geen rol als het gaat om garanties en verzendingen van internetaankopen. Informatie over rechten en tips voor consumenten is beschikbaar via de website van ConsuWijzer of de Consumentenbond.