Weekmakers erotische producten advies over gezondheidsrisico's

Om kunststoffen zacht en flexibel te maken worden vaak weekmakers gebruikt, zoals ftalaten. Dit is een groep chemische stoffen die zijn afgeleid van de stof ftaalzuur. Van ftalaten is vastgesteld dat ze schadelijk kunnen zijn voor devolksgezondheid. Al enige tijd onderzoekt de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) daarom diverse producten die van zachte kunststof zijn gemaakt. In 2010 is bijvoorbeeld aandacht besteed aan speelgoed en kinderverzorgingsartikelen. In speelgoed mogen als gevolg van Europese wetgeving nauwelijks nog ftalaten als weekmakers worden gebruikt. Voor andere producten van zacht kunststof gelden op dit moment geen wettelijke beperkingen. Hieronder het advies van bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).