NVWA: Neem maatregelen om uitbraak van plantenziekte Xylella fastidiosa te voorkomen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept alle professionele bedrijven en organisaties op om voldoende maatregelen te nemen om een Nederlandse uitbraak van de plantenziekte Xylella fastidiosa (Xf) te voorkomen. Xylella fastidiosa is een zeer schadelijke bacterieziekte die in Italië voor grote schade onder olijfbomen zorgt. Ook economisch belangrijke teelten zoals citrus, druif, amandel en perzik in Zuid-Europese landen worden bedreigd. De plantenziekte vormt geen gevaar voor de volksgezondheid.

Eind 2015 zijn nieuwe uitbraken van Xylella fastidiosa vastgesteld in Frankrijk (Corsica en omgeving Nice) vermoedelijk veroorzaakt door handel van sierplanten. EU wetgeving is in december 2015 aangepast.

Gevolgen uitbraak in Nederland

Een uitbraak van Xylella fastidiosa in Nederland kan grote economische gevolgen hebben voor Nederlandse plantentelers en –handelaren. Bij een uitbraak van Xf moeten alle waardplanten binnen 100 meter van de besmetting worden vernietigd. Om de besmette zone wordt dan een bufferzone ingesteld van 10 km. Gedurende een periode van 5 jaar is er dan geen verkeer van waardplanten binnen en vanuit de bufferzone toegestaan. Waardplanten zijn alle planten die gevoelig zijn voor de betreffende plantenziekte.

Uitbreiding EU-bestrijdingsmaatregelen

De Europese Commissie heeft in december 2015 besloten de bestrijdingsmaatregelen tegen Xylella fastidiosa (Xf) aan te passen. Voor alle waardplanten die in de EU besmet zijn bevonden geldt een plantenpaspoortplicht. Deze verplichting geldt voor alle verkeer binnen de EU en binnen Nederland tussen professionele bedrijven en organisaties. Dit betreft onder meer ook planten bestemd voor eindconsument, veiling aanvoer, tuincentra, bouwmarkten, hoveniers, natuur- en terreinbeheerders, groenvoorzieningsafdelingen van gemeentes. Potplanten, struiken, bomen, perk- en kuipplanten vallen ook onder deze maatregelen. Zaden en eindproducten zoals vruchten, snijbloemen, snijtakken of snijblad zijn uitgezonderd van de maatregelen.

Controles op de aanwezigheid van een plantenpaspoort zullen in Nederland plaatsvinden vanaf 31 maart 2016.

De lijst met EU waardplanten wordt regelmatig bijgewerkt en staat op de website van de Europese Commissie.

Op 19 mei 2015 zijn al strenge EU regels van kracht geworden voor import van waardplanten van buiten de EU. Deze importeisen blijven bestaan en zijn uitgebreid met nieuwe waardplanten. Import vanuit landen buiten de EU is pas weer mogelijk op het moment dat het betreffende land duidelijk heeft gemaakt of Xf al dan niet voorkomt in het betreffende land.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.