Uitbreiding lijst met plantenpaspoortplichtige Xylella fastidiosa-waardplanten gepubliceerd

De Europese Commissie heeft wederom de lijst van plantenpaspoortplichtige Xylella-waardplanten uitgebreid. Dit naar aanleiding van besmettingen in gewassen waar de schadelijke bacterie nog niet eerder in was aangetroffen.

Deze 11e update van de lijst is op 19 september 2018 gepubliceerd. Bij het in het verkeer brengen van de gewassen op deze lijst geldt de plantenpaspoortplicht tot en met het laatste verkooppunt. Voor de nieuwe gewassen op de lijst geldt de plantenpaspoortplicht vanaf publicatiedatum (19 september 2018). Vanaf 1 december 2018 zal hierop worden gecontroleerd. De waardplantenlijst is te raadplegen op de EU website.

Toevoeging aan bestaande waardplantenlijst

Dit zijn de gewassen die nieuw op de lijst van Xylella-waardplanten staan:

  • Cistus albidus L.
  • Convolvulus cneorum L.
  • Helichrysum stoechas (L.) Moench
  • Lavandula x chaytorae
  • Lonicera japonica Thunb.
  • Teucrium capitatum L.
  • Veronica elliptica L.

Meer informatie

Voor specifieke informatie over de plantenpaspoortplicht voor Xylella waardplanten kunt u contact opnemen met Naktuinbouw.