Vondst Xylella fastidiosa in België

In de Belgische provincie West-Vlaanderen zijn met Xylella fastidiosa besmette olijfbomen aangetroffen in een partij olijfbomen die recent uit Spanje naar België was geïmporteerd. De besmette planten zijn vernietigd en de Belgische en Spaanse autoriteiten voeren traceringsonderzoek uit om te kijken of planten uit deze besmette partij ook naar andere bedrijven of landen zijn verhandeld.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij deze vondst van Xylella fastidiosa in België, maar het traceringsonderzoek is nog niet afgerond. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderhoudt contacten met de Spaanse en Belgische autoriteiten zodat zij direct geïnformeerd wordt als blijkt dat er toch Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij deze vondst. Omdat het hier gaat om het aantreffen van de bacterie Xylella fastidiosa op een partij planten die recentelijk afkomstig is uit een andere lidstaat, beschouwt België deze vondst als een onderschepping en dus niet een uitbraak. De NVWA is extra waakzaam ten aanzien van olijfplanten uit Spanje.

Adviezen voor telers en handelaren

Op de website van de NVWA staan adviezen voor telers en handelaren die gewassen kweken of verhandelen die gevoelig zijn voor deze schadelijke plantenziekte.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).