Zoetstoffen in levensmiddelen

De NVWA ziet erop toe dat producenten die zoetstoffen aan levensmiddelen toevoegen, de regels volgen van het Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen. Ook zien we toe op de verplichte en juiste etikettering bij het gebruik van steviolglycosiden.

Stevia als plant of stevia-plantendelen zijn niet toegelaten voor gebruik als zoetstof. Alleen het extract van de plant heeft een toelating.