Onderzoeksresultaten uv-straling van zonnebank bij zonnestudio's 2016

Zonnebanken produceren uv-straling die de huid van gebruikers bruint. Blootstelling aan uv-straling, zowel van zonnebanken als van de natuurlijke zon, verhoogt echter ook de kans op huidkanker. Daarom zijn er sinds juli 2007 aangescherpte Europese regels voor zonnebanken van kracht die onder
andere de maximale straling van zonnebanken limiteert (maximale toegestane effectieve irradiantie is 0,3 W/m2). Deze factsheet beschrijft de onderzoeksopzet en resultaten van de controleactie die de NVWA in 2016 bij professionele zonnestudio’s heeft uitgevoerd.