Zuigelingenvoeding

De NVWA controleert samen met het COKZ of zuigelingenvoeding veilig is. Klopt het etiket met de inhoud en bevat het geen misleidende informatie? Reclame voor volledige zuigelingenvoeding is verboden.

Wat is zuigelingenvoeding

Zuigelingenvoeding is voeding voor zuigelingen van 0 tot 1 jaar. Dit is zowel volledige zuigelingenvoeding als opvolgzuigelingenvoeding. Het gaat bijvoorbeeld om melkpoeder waarvan flesvoeding gemaakt wordt, maar er zijn ook kant-en-klaar producten.

Lees meer over melden van onveilige levensmiddelen.