Veilig voedsel en non-food producten

In de infographic is te zien hoe het melden van afwijkingen in voedsel en non-food producten moet gaan. En welke rol de NVWA en bedrijven hebben.