Aanpak notoire overtreders hygiëne horeca en ambacht 2009

In 2009 heeft de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) onder andere 55% van de ongeveer 50.000 horecabedrijven bezocht, en 33% van de ambachtelijke bedrijven geinspecteerd. ‘Zacht waar het kan, hard waar het moet’ is het uitgangspunt van de handhavingsstrategie van de nVWA. Het gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer voor de veiligheid van zijn producten .De nVWA pakt notoire overtreders daarentegen harder aan. Door het gebruik van nieuwe instrumenten is de nVWA in staat bij deze kleine groep van ondernemers het motto te hanteren van ‘verbeteren of sluiten’. In 2009 vielen 168 bedrijven in de categorie ‘notoire overtreders’.