Toezichtbeeld voedergewassen en diervoeder (plantaardig)

Het Toezichtbeeld voedergewassen en diervoeder is samen met het Risicobeeld voedergewassen en diervoeder van BuRO en het Fraudebeeld voedergewassen en diervoeder van de NVWA-IOD een onderdeel van de Integrale ketenanalyse voedergewassen en diervoeder (plantaardige keten voor dierlijk gebruik). Het toezichtbeeld geeft inzicht in de handhavingsresultaten in de jaren 2015, 2016 en 2017 van de NVWA.