IB02-SPEC37 Specifiek interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven - geldig van 15 februari 2017 tot 1 juli 2021

Het specifiek interventiebeleid “inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven” sluit aan bij de kaders van het Algemeen Interventiebeleid en beschrijft de interventiegrenzen voor de beoordeling van overtredingen voor het betreffende werkterrein.
Het document is van toepassing op bedrijven die geregistreerd zijn op grond van artikel 6 van de Verordening (EG) nr. 852/2004 en die hoofdzakelijk rechtstreeks leveren aan de eindverbruiker en eventueel als nevenactiviteit leveren aan andere detailhandel.