IB02-SPEC43 eet- en drinkwaren chemie V3

Versie 3 toelichting wijzigingen: Aanpassingen toepassing meetonzekerheid analyseresultaten. Aanpassing Excelbestand (kolom h, % of hoogte afwijking / interventiegrens), aanpassing normen mycotoxine, aanpassing tekst aan recente nummering-aanduiding. EU verordeningen 212/2014, 519/2014, 752/2014, 884/2014 en 1021/2014 zijn ingevoegd.