IBO2-SPEC45 specifiek interventiebeleid productveiligheid

Het specifiek interventiebeleid productveiligheid beschrijft klassenindeling en interventies voor specifieke overtredingen in het domein productveiligheid en geeft daarmee invulling aan het algemeen interventiebeleid NVWA-IB02. Het interventiebeleid treedt in werking op 15 juni 2017.