NVWA-tarieven Tabaks- en rookwarenregeling 2017

Op basis van de Tabaks- en rookwarenregeling  brengt de NVVWA bij producenten en importeurs kosten (retributies) in rekening  voor verschillende  NVWA  én RIVM werkzaamheden.

Welke werkzaamheden dat zijn staat in:
paragraaf 2 Producteisen, Tabaks- en rookwarenregeling (artikel 2.4)
paragraaf 4 Rapportageverplichtingen, Tabaks- en rookwarenregeling (artikelen 4.1, 4.3, 4.5, 4.6 en 4.8)

Bedrijven ontvangen van de NVWA  de ‘verzamelfactuur’ over een bepaalde  periode . Daarin staat duidelijk welke werkzaamheden zijn opgenomen.