Normeringskader dierlijke bijproducten 2019

In dit document vindt u het normeringskader voor retribueerbare werkzaamheden van dierlijke bijproducten.