Normeringskader vis en visproducten 2019

Binnen de sector vis en visproducten zijn de normeringen voor de verschillende bedrijfscategorieën uitgedrukt in een daarbij behorend inspectietype. Voor het bepalen van de inspectiebelasting is voor de realisatie van een audit rekening gehouden met de omvang van het bedrijf.