NVWA-tarieven laboratoriumonderzoeken veterinair per 01 augustus 2019

Overzicht NVWA-tarieven laboratoriumonderzoeken veterinair per 1 augustus 2019