NVWA-tarieven onderbouwing 2019

De kosten van de activiteiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden betaald door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het bedrijfsleven. De activiteiten waar het bedrijfsleven voor betaalt, hebben voornamelijk betrekking op keuringen bij import en export, en bij slachthuizen. Voor deze activiteiten gelden verschillende tarieven. Uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend zijn en dat de kosten volgens bedrijfseconomische principes worden doorberekend.

De tarieven worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

In dit rapport is beschreven hoe de belangrijkste tarieven voor het bedrijfsleven zijn berekend.