Totstandkoming NVWA-tarieven fytosanitair OCR 2020

In dit document wordt het retributiestelsel, het rekenmodel, de berekening van de werkelijke kosten, de berekening van de tarieven en de specificatie van de kosten toegelicht.