Kosten herinspecties geregistreerde levensmiddelenbedrijven 2021

Als een levensmiddelenbedrijf een overtreding maakt of de wet niet naleeft, dan voert de NVWA een herinspectie, een aanvullende inspectie of herbemonstering uit. Op dit document vindt u een aantal voorbeelden.