Nacalculatie over werkzaamheden voor derden 2021

In dit document vindt u de nacalculatie van de kostprijzen 2021 en is toegespitst op informatievoorziening voor derden.