Normeringskader import 2021

Dit document geeft inzicht in hoeveel toezicht u van de NVWA kan verwachten en wat hiervan bij u in rekening wordt gebracht.