Afhandeling meldingen, vragen en klachten

Zodra uw melding, vraag of klacht binnenkomt via het digitale formulier, e-mail of telefoon, registreren wij dat.

De NVWA streeft ernaar uw vraag binnen enkele dagen te beantwoorden. Afhankelijk van hoe ingewikkeld de vraag is, kan de beantwoordingstijd uitlopen tot maximaal 4 weken.

Afhandelen van uw melding

Uw meldingen zijn voor ons belangrijk om te weten wat er speelt. Zodra uw melding bij ons binnenkomt via het digitale klachtenformulier, per e-mail of per telefoon registreren wij dat. U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw melding. Wij beoordelen uw melding en ondernemen onmiddellijk actie als dat nodig is. We zorgen er dan voor dat uw melding bij de juiste medewerker terechtkomt. Er is niet bij elke melding een terugkoppeling van de inspectie. Dat is afhankelijk van de ernst van de melding en het beleid van de NVWA. Wij gebruiken uw meldingen wel bij het vaststellen van de prioriteiten.

Klacht over de NVWA indienen

De klacht die u via het klachtenformulier naar ons toestuurt, wordt behandeld als formele klacht. Hiervoor geldt een wettelijke procedure en een afhandeltermijn van in principe 6 weken.

Als wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij in veel gevallen telefonisch contact met u op. We bespreken dan de klacht met u en proberen tot een goede afhandeling te komen. Als u dat wilt, kunt u door de behandelaar van de klacht gehoord worden over uw klacht.

Let op! Als u via de formele bezwaar- of beroepschriftprocedure tegen een beslissing bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan, kunt u over die beslissing geen klacht indienen.