Redenen niet-ontvankelijk bezwaarschrift

Uw bezwaar tegen een brief van de NVWA kan niet-ontvankelijk worden verklaard en dus niet inhoudelijk worden behandeld. U heeft uw bezwaar bijvoorbeeld te laat ingediend.

Te laat

U heeft uw bezwaar te laat ingediend. De termijn waarbinnen u uw bezwaar moet indienen, bedraagt 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt. Soms is de termijnoverschrijding ‘verschoonbaar’. Dat betekent dat het bezwaarschrift te laat is ingediend, maar dat het niet aan de indiener ligt. Dit zal niet snel het geval zijn.

Procedurele gebreken

Er kleven andere procedurele gebreken aan uw bezwaar. U heeft het bezwaarschrift bijvoorbeeld niet ondertekend of u heeft niet aangegeven waarom u het niet eens bent met het besluit.

Bezwaar niet mogelijk

U maakt bezwaar tegen een beslissing van de overheid waartegen geen bezwaar mogelijk is. U kunt alleen bezwaar maken tegen een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Bezwaar tegen andersoortige beslissingen en feitelijke handelingen van de overheid is niet mogelijk.

Algemene regels

U maakt bezwaar tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld die niet alleen op u, maar ook op anderen dan u van toepassing zijn. Dat is niet mogelijk.

Wanneer is een bezwaar bijvoorbeeld niet-ontvankelijk?

Een bezwaar is bijvoorbeeld in 4 gevallen niet-ontvankelijk.

1. Ongeldig excuus voor te late indiening

  • De boetebeschikking zou niet ontvangen zijn
  • De postbezorging zou vertraagd zijn
  • Een korte ziekte of een vakantie
  • Startende onderneming met weinig personeel
  • Het bedrijf is kort geleden gekocht, drukke werkzaamheden en de beheersing van de Nederlandse taal is onvoldoende

2. Andere procedurele gebreken

  • De gronden van het bezwaar ontbreken

3. Geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht

  • Bezwaar tegen waarschuwing NVWA
  • Bezwaar tegen rapport van bevindingen NVWA
  • Bezwaar tegen inspectierapport NVWA

4. Bezwaar tegen algemene regels

  • Bezwaar tegen beleidsregels