Drones voor de bescherming van voedsel, dier en natuur

Wij gebruiken drones om gegevens te verzamelen. Zo kunnen we sneller zien waar dieren en planten ziek zijn en waar regels worden overtreden. Daarbij beschermen wij altijd uw privacy.

Overlast melden van drone

Als u overlast ondervindt van een NVWA-drone, kunt u hierover een melding doen. Wij zorgen altijd voor uw veiligheid als wij onze drones gebruiken. Ook is er tijdens de vlucht altijd een herkenbare inspecteur en/of drone-piloot van de NVWA aanwezig.

Waarvoor wij drones gebruiken

Drones kunnen ons helpen om:

  • gezondheid van bomen en gewassen te onderzoeken
  • illegale visserij op te sporen
  • schadelijke organismen te detecteren, zoals Aziatische hoornaars
  • dode dieren (kadavers) te vinden
  • dieren in het veld te zoeken en tellen
  • het uitrijden van meststoffen te controleren

Wij beschermen uw privacy

Wij hebben wij een vergunning om met drones te vliegen en werken alleen met gekwalificeerde piloten. Uiteraard beschermen wij altijd uw privacy. Dit betekent dat wij op onze beelden personen en andere herleidbare gegevens onherkenbaar maken.

Betreden van uw landbouwgrond of priv├ęterrein

Soms moeten onze inspecteurs en dronepiloten landbouwgronden, bedrijfs- en priv├ęterreinen betreden. Deze personen van de NVWA zijn hiertoe bevoegd en kunnen zich legitimeren.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over onze inzet van drones, kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum.