Informatie over Woo-procedure en indienen verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid voor burgers en organisaties. De wet vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen kan bij de NVWA een verzoek indienen voor de openbaarmaking van informatie die is neergelegd in documenten, zoals inspectierapporten.

Een Woo-verzoek indienen? Lees hier hoe u dat kunt doen.

Waaraan moet een Woo-verzoek voldoen?

Om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, helpt het om uw verzoek zo volledig mogelijk in te dienen.

Denk er aan dat u alleeneen Woo-verzoek kunt doen als het volgende geldt:

 • De informatie is in een of meerdere NVWA-documenten vastgelegd.
 • Wij beschikken over de informatie, of horen daarover te beschikken.
 • De informatie gaat over een of meer van onze publieke taken.

Let op: kijk voordat u een Woo-verzoek indient, altijd eerst of de informatie niet eerder openbaar is gemaakt.

Vermeld in uw verzoek:

 • Uw naam.
 • Bij voorkeur uw emailadres, dit is niet verplicht. Als u uw emailadres niet wil gebruiken dan hebben wij uw postadres nodig.
 • Bij voorkeur uw telefoonnummer, dit is niet verplicht.
 • Zo precies mogelijk over welk document / welke documenten of welke aangelegenheid gaat. Denkt u er aan: over hoe meer personen of organisaties u informatie wilt ontvangen, hoe meer tijd het voor ons kost om alle informatie te verzamelen en zienswijzen op te vragen. Hierdoor kan het afhandelen van het Woo-verzoek langer duren. Meer hierover kunt u lezen op de pagina: reageren op verzoek openbaar maken gegevens. Wanneer uw Woo-verzoek niet voldoende duidelijk is, neemt de NVWA contact met u op om een nadere toelichting te vragen.
 • Over welke periode u de informatie wilt ontvangen. Denkt u er aan: hoe groter de periode hoe meer tijd het kost om alles te verzamelen, waardoor het afhandelen van het Woo-verzoek
  langer kan duren.
 • U mag aangeven waarom u de informatie wilt ontvangen, dit kan voor ons de behandeling van uw Woo-verzoek vereenvoudigen. U bent dit niet verplicht.
 • Geef zo mogelijk aan bij welk onderdeel van de NVWA deze informatie aanwezig is.

Wees zo specifiek mogelijk in uw Woo-verzoek

Als u zo duidelijk mogelijk aangeeft over welke personen of organisatie uw verzoek gaat, over welk onderwerp of onderwerpen en over welke periode dan kunnen wij uw verzoek sneller afhandelen. Wanneer uw Woo-verzoek niet voldoende duidelijk is, neemt de NVWA contact met u op om een nadere toelichting te verkrijgen, dit kan vertragend werken.