Informatie over Woo-procedure en indienen verzoek

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid voor burgers en organisaties. De wet vervangt sinds 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen kan bij de NVWA een verzoek indienen voor de openbaarmaking van informatie die is neergelegd in documenten, zoals inspectierapporten.

Een Woo-verzoek indienen? Lees hier hoe u dat kunt doen.

Waaraan moet een Woo-verzoek voldoen?

Om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, helpt het om uw verzoek zo volledig mogelijk in te dienen.
 

Het gaat over informatie die in één of meerdere NVWA documenten is vastgelegd.

Het gaat over informatie waarover de NVWA beschikt of behoort te beschikken.

Het gaat over publieke informatie. Dat wil zeggen informatie over de publieke taak van de NVWA, deze taken kunt u in het kort hier inzien

U kijkt voordat u een Woo-verzoek indient eerst of deze informatie niet eerder openbaar is gemaakt.

Vermeld in uw verzoek:

Uw naam.

Bij voorkeur uw emailadres, dit is niet verplicht. Als u uw emailadres niet wil gebruiken dan hebben wij uw postadres nodig.

Bij voorkeur uw telefoonnummer, dit is niet verplicht.

Zo precies mogelijk over welk document / welke documenten of welke aangelegenheid gaat. Denkt u er aan: over hoe meer personen of organisaties u informatie wilt ontvangen, hoe meer tijd het voor ons kost om alle informatie te verzamelen en zienswijzen op te vragen. Hierdoor kan het afhandelen van het Woo-verzoek langer duren. Meer hierover kunt u lezen op de pagina: reageren op verzoek openbaar maken gegevens. Wanneer uw Woo-verzoek niet voldoende duidelijk is, neemt de NVWA contact met u op om een nadere toelichting te vragen.

Over welke periode u de informatie wilt ontvangen. Denkt u er aan: hoe groter de periode hoe meer tijd het kost om alles te verzamelen, waardoor het afhandelen van het Woo-verzoek langer kan duren.

U mag aangeven waarom u de informatie wilt ontvangen, dit kan voor ons de behandeling van uw Woo-verzoek vereenvoudigen. U bent dit niet verplicht.

Geef zo mogelijk aan bij welk onderdeel van de NVWA deze informatie aanwezig is.

Wees zo specifiek mogelijk in uw Woo-verzoek

Als u zo duidelijk mogelijk aangeeft over welke personen of organisatie uw verzoek gaat, over welk onderwerp of onderwerpen en over welke periode dan kunnen wij uw verzoek sneller afhandelen. Wanneer uw Woo-verzoek niet voldoende duidelijk is, neemt de NVWA contact met u op om een nadere toelichting te verkrijgen, dit kan vertragend werken.